KIRJAT

Matti Heikinheimo -

harrastevalokuvaaja, pappi, seppä, mylläri...

historia, 2022

Olli Säynäjäkangas (toim.)

Per Robert Matias Heikel (1862–1918), vuodesta 1907 alkaen Matti Heikinheimo, toimi aikanaan Kemijärven kirkkoherrana. Hän oli myös taitava seppä. Aiemmat seurakunta- ja sukuhistoriat sisältävät hänestä lyhyitä mainintoja. Jälkipolvet tulevat kuitenkin muistamaan hänet ensisijaisesti hänen omien valokuviensa kautta.
Tässä kirjassa pyritään kuvaamaan hänen toimintaansa sekä henkilökohtaisia ominaisuuksiaan päiväkirjojen tekstien avulla. Kirja painottuu Matti Heikinheimon ja hänen lähipiirinsä ottamiin valokuviin, joita tässä teoksessa on 123. Näillä pääosin julkaisemattomilla otoksilla valotetaan Kemijärven asuinympäristöä ja elämänmuotoa yli sadan vuoden takaa


Kovakantinen kirja 25 € + postikulut

Katso myös