KIRJAT

Luusua – Juujärvi
Kylähistoriaa raudan ja veden äärellä

historia, 2010

Säynäjäkangas O. ja Niemelä V. (toim.).

Luusua-Juujärven kyläalue sijaitsee pääosin Kemijoen ja Etelä-Kemijärven rantamaisemissa. Vesistörakentaminen on vaikuttanut täällä vahvasti elinympäristöön ja ihmiseen. Luusuan itäpuolella sijaitsevan Neitiharjun asuinkenttien lukuisat kerrokset sekä löydetyt rautasulatot todistavat esihistoriallisen asutuksen jatkuneen alueella aina rautakaudelle saakka. Kyläalueen taitavat sepät ovat sen jälkeenkin 1600-luvulta alkaen työstäneet rautaa. Kun lisäksi rautamalmia on louhittu Raajärven kaivoksessa 1960–1970-luvuilla, voidaan todeta, että alueen kylähistoria on muokkautunut raudan ja veden äärellä.

Kirjoittajat

Urpo Alaluusua, Unto Karsimus, Juhani Kulmunki, Veikko Niemelä, Asko Severinkangas, Olli Säynäjäkangas


Kirjatilaukset Luusuan kyläseuralta

Julkaisijat: Luusuan kyläseura sekä Juujärven perinnekyläyhdistys 2010

Katso myös